Kontaktinformation

Henrik G. Welch, Ordförande   [ henrik.welch@alfalaval.com   ]

Åsa Skogsfors, Vice Ordförande   [asa.skogsfors@ica.se]

Patrik Juhlin, Kassör   [ patrik.juhlin@sandvik.com ]

Johan Fall, Sekreterare  [ johan.fall@svensktnaringsliv.se   ]

Administration

Gunilla de Mesquita   [ gunilla@industrinsfinansforening.se ]

Postadress

inte fastställt ännu

Industrins Finansförening
c/o
Attn: