Kontaktinformation

Stefan Lind, Ordförande   [ stefan.lind@saabgroup.com ]

Fredrik Wikner, Vice Ordförande   [ fredrik.wikner@ericsson.com ]

Åsa Skogsfors, Kassör   [ asa.skogsfors@nentgroup.com ]

Ulf Rapp, Sekreterare  [ ulf.rapp@volvo.com ]

Administration

Gunilla de Mesquita   [ gunilla@industrinsfinansforening.se ]

Postadress

Industrins Finansförening
c/o Volvo Treasury AB (publ)
Attn: Ulf Rapp
Regnbågsgatan 1
Göteborg SE-405 08
SWEDEN