Kontaktinformation

Fredrik Wikner, Ordförande   [ fredrik.wikner@ericsson.com ]

Henrik, Vice Ordförande   [ henrik.welch@alfalaval.com   ]

Åsa Skogsfors, Kassör   [ asa.skogsfors@nentgroup.com ]

Johan Fall, Sekreterare  [ johan.fall@svensktnaringsliv.se   ]

Administration

Gunilla de Mesquita   [ gunilla@industrinsfinansforening.se ]

Postadress

inte fastställt ännu

Industrins Finansförening
c/o
Attn: