Styrelsemedlemmar Industrins Finansförening

Ordförande

Stefan Lind
Saab AB

Vice Ordförande

Fredrik Wikner
Ericsson

Kassör

Martin Bendixen
AB Electrolux

Sekreterare

Ulf Rapp
Volvo Treasury AB

Styrelseledamot

Charlotte Z Lindstedt
NCC

Styrelseledamot

Elisabeth Mosséen
Volvo Car Corporation

Styrelseledamot

Johan Fall
Svenskt Näringsliv

Styrelseledamot

Johan Rydin
Essity AB


Revisorer

Johan Adebäck, Elekta AB
Jonas Gårdmark, Assa Abloy AB

Valberedning

Cecilia Björklöf Pedersen, ICA Gruppen AB
Patrik Juhlin, Sandvik AB