Styrelsemedlemmar Industrins Finansförening

Ordförande

Henrik G. Welch
Alfa Laval Treasury International AB

Vice Ordförande

Åsa Skogsfors
ICA Gruppen AB

Kassör

Patrik Juhlin
Sandvik AB

Sekreterare

Johan Fall
Svenskt Näringsliv

Styrelseledamot

Daniel Aspenberg
Volvo Car Corporation

Styrelseledamot

Charlotte Z Lindstedt
NCC

Styrelseledamot

Elisabeth Mosséen
AB SKF

Styrelseledamot

Johan Rydin
Essity AB

Styrelseledamot

Patrik Hallerström
Spotify AB

Revisorer

Jonas Gårdmark, Assa Abloy AB
Bujar Bunjaku, Elekta AB

Valberedning

Anna Westerlund, Epiroc AB
Anneli Lakner, Skanska AB