Styrelsemedlemmar Industrins Finansförening

Ordförande

Stefan Lind
Saab AB

Vice Ordförande

Fredrik Wikner
Ericsson

Kassör

Åsa Skogsfors
NENT Group AB

Sekreterare

Ulf Rapp
Volvo Treasury AB

Styrelseledamot

Charlotte Z Lindstedt
NCC

Styrelseledamot

Elisabeth Mosséen
Volvo Car Corporation

Styrelseledamot

Johan Fall
Svenskt Näringsliv

Styrelseledamot

Johan Rydin
Essity AB

Styrelseledamot

Henrik Welch
Alfa Laval Treasury International AB

Revisorer

Johan Adebäck, Elekta AB
Jonas Gårdmark, Assa Abloy AB

Valberedning

Cecilia Björklöf Pedersen, ICA Gruppen AB Martin Bendixen, AB Electrolux
Patrik Juhlin, Sandvik AB